Category Archives: Văn học

Lãng mạn hay lãng mạng là đúng chính tả tiếng Việt

lang-man-hay-lang-mang

Lãng mạn hay lãng mạng mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa của từ này được diễn đạt trong những trường hợp nào. Hãy tham khảo ngay bài viết sau đây! Lãng mạn là gì Lãng mạn là từ hán việt, Lãng trong tiếng hán có nghĩa là nước, sóng nước và […]

Trau chuốt hay chau chuốt là đúng chính tả tiếng Việt

trau-chuot-hay-chau-chuot-la-dung

Trau chuốt hay chau chuốt mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa của trau chuốt là gì, hay tham khảo ngay bài viết sau đây Trau chuốt là gì Trau chuốt là động từ dùng để chỉ hành động sửa sang lại, rà soát lại một một cách tỉ mỉ, chi tiết […]

Sẵn sàng là gì? Sẵn sàng hay sẳn sàng là đúng chính tả tiếng Việt

san-sang-hay-san-sang-la-dung

Sẵn sàng hay sẳn sàng mới là đúng trong chính tả tiếng Việt. Sẵn sàng nghĩa là gì? Hãy tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây Sẵn sàng là gì Sẵn sàng là tính từ dùng để chỉ trạng thái đã chuẩn bị đầy đủ hoặc có thể bắt đầu ngay một hành động […]

Thẳng thắn hay thẳng thắng là đúng chính tả tiếng Việt

thang-than-hay-thang-thang-la-dung

Thẳng thắn hay thẳng thắng mới là đúng trong chính tả tiếng Việt. Thẳng thắn nghĩa là gì, hãy tham khảo ngay bài viết sau đây Thẳng thắn là gì Thẳng thắn là tính từ dùng để miêu tả sự vật hiện tượng, đồng thời thẳng thắn còn được sử dụng để chỉ tính cách […]

Mạnh dạn là gì? Mạnh dạn hay mạnh dạng là đúng chính tả

manh-dan-hay-manh-dang

Mạnh dạn hay mạnh dạng mới là đúng chính tả trong tiếng Việ. Mạnh dạng, mạnh dạn có ý nghĩa như thế nào. Hãy tham khảo ngay bài viết sau đây Mạnh dạn là gì Mạnh dạn là tính từ dùng để chỉ chỉ một tính cách của một ai đó có sự táo bạo, […]

Chật chội hay trật trội là đúng chính tả tiếng Việt

chat-choi-hay-trat-troi

Chật chội hay trật trội mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa của từ ngữ này như thế nào. Hãy tham khảo ngay bài viết sau đây Chật chội là gì Chật chội là tính từ dùng để chỉ không gian nhỏ hẹp, không đủ lớn có thể khiến chúng ta trở […]

Giành giật hay dành giật là đúng| Phân biệt (d) và (g)

gianh-giat-hay-danh-giat-la-dung

Giành giật hay dành giật là đúng chính tả tiếng việt. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách phân biệt cách sử dụng (d) và (g) dành và giành một cách đơn giản và dễ nhớ nhất. Phân biệt dành và giành Tranh giành, dành cho, để dành, cướp giật,… là một trong […]

Cổ xúy hay cổ súy là đúng chính tả tiếng Việt

co-xuy-hay-co-suy-la-dung-chinh-ta

Cổ xúy hay cổ súy là cách dùng từ đúng chính tả tiếng việt. Ý nghĩa của từ cổ xúy trong tiếng việt như thế nào. Hãy tham khảo bài phân tích sau đây Cổ xúy là gì Cổ xúy là từ hán việt Cổ là cái trống, là một động từ dùng để chỉ […]

Phố xá hay phố sá là đúng chính tả tiếng Việt

pho-xa-hay-pho-sa

Tiếp tục chủ đề phân biệt “Sá” hay “Xá”, chúng ta sẽ tìm hiểu xem phố xá hay phố sá mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Cách phân biệt ra sao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết Phố xá là gì Phố, xá và sá đều là những từ […]

Đường sá hay đường xá là đúng chính tả tiếng Việt

duong-sa-hay-duong-xa

Đường sá hay đường xá mới là đúng chính tả trong tiếng Việt, cách phân biệt “sá” và “xá” như thế nào. Hãy bắt đầu ngay thôi nào Đường sá là gì Đường dùng để chỉ đường đi, lối đi lại Sá là từ hán việt. Sá trong tiếng hán có nghĩa là gập ghềnh, […]