Category Archives: Văn học

Dở dang, dang dở hay giang dở là đúng chính tả tiếng Việt

dang-do-hay-giang-do

Dang dở hay giang dở mới là đúng chính tả trong tiếng Việt. Ý nghĩa của dang dở như thế nào. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau đây Dang dở là gì Dang dở là tính từ dùng để chỉ một hành động, sự vật hiện tượng nào đó chưa hoàn thành, chưa thực […]

Chín chắn hay chính chắn là đúng chính tả tiếng Việt

chin-chan-hay-chinh-chan-la-dung

Chín chắn hay chính chắn mới là đúng chính tả tiếng Việt. Chín chắn trong tiếng việt có ý nghĩa được sử dụng trong những trường hợp nào. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây! Chín chắn là gì Chín chắn là tính từ. Chín chắn trong từ điển tiếng Việt có nghĩa là […]

Chấp bút hay chắp bút là đúng chính tả tiếng Việt

chấp bút hay chắp bút là đúng

Chấp bút hay chắp bút mới là đúng chính tả. Ý nghĩa như thế nào, hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây Chấp bút là gì Chấp bút là từ hán việt, Chấp trong hán việt có nghĩa là cầm, cầm nắm, nắm giữ. Bút ở đây có nghĩa là bút viết. […]

Vô hình chung hay vô hình trung là đúng chính tả

vô hình chung hay vô hình trung

Vô hình trung là gì, vô hình trung hay vô hình chung mới là đúng chính tả tiếng việt. Tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không ít người mắc phải lỗi chính tả khi dùng 2 từ này. Vô hình trung là gì Vô hình trung là phụ từ. Chính xác đây là từ […]

Có lẻ hay có lẽ là đúng chính tả tiếng việt

có lẽ hay có lẻ

Có lẽ là gì? Có lẽ hay có lẻ mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Vì sao có sự nhầm lẫn giữa có lẻ và có lẽ. Hãy tham khảo ngay bài viết sau đây Có lẽ là gì? Có lẽ là một khẩu ngữ được dùng để biểu thị hoặc mô phỏng […]

Chín muồi hay chính mùi là đúng chính tả

Chín muồi hay chính mùi

Chín muồi hay chính mùi mới là đúng chính tả. Vì sao hai từ này lại khiến nhiều người dùng bị nhầm lẫn? Hãy tham khảo bài viết sau đây Chín muồi là gì Chín muồi là một tính từ thường dùng để chỉ trạng thái của trái cây khi đạt đến độ chín cao […]

Chủ trương hay chủ chương là đúng chính tả

chủ trương hay chủ chương

Chủ trương là gì, chủ trương hay chủ chương mới là đúng chính tả tiếng việt. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau Chủ trương là gì Chủ trương vừa là động từ vừa là danh từ Chủ trương (danh từ): Chính là các ý định, các quyết định về các phương hướng hành […]

Trải nghiệm hay trãi nghiệm là đúng chính tả

trải nghiệm hay trãi nghiệm

Trải nghiệm hay trãi nghiệm mới là đúng chính tả? Một lỗi chính tả thường gặp ở không ít người viết hiện nay. Hãy tham khảo bài viết viết này nhé Trải nghiệm là gì Trải nghiệm là một động từ dùng để chỉ sự từng trải, từng trải qua một vấn đề nào đó […]

Đột xuất hay đột suất là đúng chính tả tiếng việt

đột xuất hay đột suất

Đột xuất hay đột suất mới là đúng chính tả tiếng việt. Đột xuất có ý nghĩa là gì? Hãy tham khảo ngay bài phân tích sau đây Đột xuất là gì Đột xuất là một tính từ, dùng để chỉ một yếu tố hoặc điều gì đó xảy ra một cách bất ngờ mà […]

Năng suất hay năng xuất là đúng chính tả tiếng việt

năng suất hay năng xuất

Năng xuất hay năng xuất mới là đúng chính tả, phân biệt giữa xuất và suất như thế nào. Hãy cùng tham khảo bài đánh giá ngay sau đây! Năng suất là gì Năng suất là một danh từ, được dùng để đo lương hay đánh giá một kết quả, sự vật hay hiện tượng […]