Cổ xúy hay cổ súy là đúng chính tả tiếng Việt

co-xuy-hay-co-suy-la-dung-chinh-ta
5/5 - (3 bình chọn)

Cổ xúy hay cổ súy là cách dùng từ đúng chính tả tiếng việt. Ý nghĩa của từ cổ xúy trong tiếng việt như thế nào. Hãy tham khảo bài phân tích sau đây

Cổ xúy là gì

Cổ xúy là từ hán việt

Cổ là cái trống, là một động từ dùng để chỉ hành động đánh trống, gióng trống để cổ vũ, cổ động, hô hào, hoan nghênh cho một hành động nào đó

Xúy trong tiếng hán có nghĩa là thổi. Xúy trong “xuy phong” có nghĩa là gió thổi. Xúy thường được nhắc đến trong các trường hợp thổi kèn, thổi sáo

Như vậy, khi cổ xúy đi kèm với nhau có thể hiểu là hành động cổ vũ hô hào cho một hành động nào đó bằng việc thổi kèn, thổi sáo cổ động bằng tiếng trống. Ngoài ra xúy còn có một ý nghĩa khác khi đi cùng với các từ xúi giục, thúc giục một hành độc xấu xa, sai trái nào đó

co-xuy-hay-co-suy-la-dung-chinh-ta

Cổ xúy trong tiếng việt có nghĩa là cổ vũ, tán dương cho một hành động nào đó. Tuy nhiên cổ xúy thường được dùng trong các trường hợp mang tính tiêu cực “ tôi không cổ xúy cho điều đó”. Còn những hành động mang tính tích cực sẽ dùng từ cổ vũ, cổ động thay vì cổ xúy

Cổ súy là gì trong tiếng việt

Như đã giải thích ở trên, cổ có nghĩa là cổ vũ, cổ động bằng việc dùng trống để hô hào, hoan nghênh một hành động cụ thể nào đó.

Súy: Từ này thường được dùng nhiều hơn trong cách dùng từ của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên sử dụng từ súy (s) thay vì xúy (x) trong từ cổ xúy là hoàn toàn sai chính tả.

Kết luận: Cổ xúy là đúng chính tả tiếng Việt

Xin nhắc lại một lần nữa là cổ xúy là cách dùng từ để hoan nghênh, tán dương cho một hành động nào đó được xem là sai trái. Và sẽ dùng từ cổ vũ, cổ động là từ đồng nghĩa sẽ thay thế cho từ cổ xúy để ủng hộ cho những hành động đúng đắn!

Một số ví dụ để phân biệt cổ súy với cổ xúy

  • Khi tội ác được cổ xuý => Đúng
  • Cổ suý ly hôn => Sai (Đáp án đúng là: Cổ xuý ly hôn)
  • Cổ suý tiểu tam => Sai (Đáp án đúng là: Cổ xuý tiểu tam)
  • Cổ xuý cho hành động bạo lực => Đúng
  • Cổ suý cho mê tín dị đoan => Sai (Đáp án đúng là: Cổ xuý cho mê tín dị đoan)
  • Cổ xuý cho những hành động sai trái => Đúng
  • Lên án hành động cổ xuý sử dụng mật gấu => Đúng
  • Cổ suý cho việc lười học => Sai (Đáp án đúng là: Cổ xuý cho việc lười học)

Trên đây là cách phân biệt cổ xúy hay cổ súy cũng như cách dùng từ cổ xúy trong tiếng Việt trong những trường hợp nào. Hi vọng bài viết sẽ đem lại những kiến thức hữu ích cho bạn đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.