%f là gì trong ngôn ngữ lập trình C với câu lệnh printf, scanf

%f-la-gi-trong-hoc-lap-trinh
5/5 - (1 bình chọn)

%f là gì trong ngôn ngữ lập trình C hay %d, %c, %s là một trong những cú pháp thường gặp trong bộ môn lập trình, vậy ý nghĩa của những câu lệnh này như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau

%f là gì

Trong lập trình C, f là viết tắt của float (là giá trị số thực được truyền vào)

Trước hết chúng ta xét ví dụ sau:

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     float chieucao;
 •     printf(“Nhap chieu cao cua ban: \n”);
 •     scanf(“%f”, &chieucao);
 •     printf(“Chieu cao cua ban là: $%.2f “, chieucao);
 •     return 0;
 • }

%f-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

Giải thích các câu lệnh như sau:

 • Câu lệnh: float chieucao; khai báo biến chieucao kiểu số thực f (float)
 • Câu lệnh: printf(“Nhap chieu cao cua ban: \n”); thông báo ra màn hình để nhập dữ liệu vào
 • Câu lệnh: scanf(“%f”, &chieucao); để ghi dữ liệu vừa được nhập vào
 • Câu lệnh: printf(“Chieu cao cua ban là: %f “, chieucao); Thông báo kết quả vừa nhập ra màn hình. $%.2f có nghĩa là lấy 2 số lẻ sau dấu”.” ví dụ: 1.65 hay 1.74

Như vậy %f là kiểu định dạng giá trị số thực được nhập vào từ bàn phím và sau đó xuất ra màn hình. Tương tự ta có %C định dạng kiểu ký tự char, %d lấy số nguyên, %s lấy chuỗi string

Một số ví dụ tương tự về %f:

Ví dụ 1: Viết chương trình in ra màn hình cân nặng của bạn.

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     float cannang;
 •     printf(“Nhap can nang cua ban: \n”);
 •     scanf(“%f”, &cannang);
 •     printf(“Can nang cua ban là: $%.2f “, cannang);
 •     return 0;
 • }

Ví dụ 2: Viết chương trình in ra màn hình kết quả điểm thi của bạn.

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     float diem;
 •     printf(“Nhap diem thi cua ban: \n”);
 •     scanf(“%f”, &diem);
 •     printf(“Diem thi cua ban là: $%.2f “, diem);
 •     return 0;
 • }

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.