Mạnh dạn là gì? Mạnh dạn hay mạnh dạng là đúng chính tả

manh-dan-hay-manh-dang
4.4/5 - (5 bình chọn)

Mạnh dạn hay mạnh dạng mới là đúng chính tả trong tiếng Việ. Mạnh dạng, mạnh dạn có ý nghĩa như thế nào. Hãy tham khảo ngay bài viết sau đây

Mạnh dạn là gì

Mạnh dạn là tính từ dùng để chỉ chỉ một tính cách của một ai đó có sự táo bạo, dám làm những việc mà những người khác không dám làm

Một số từ đồng nghĩa với mạnh dạn như tạo bạo, mạnh bạo, bạo dạn,…

Một vài ví dụ về mạnh dạn như: Mạnh dạn phát biểu, mạnh dạn nêu ý kiến, mạnh dạn tiên phong, mạnh dạn làm bài, mạnh dạn phê bình,…

manh-dan-hay-manh-dang

Mạnh dạn trong tiếng Anh là brave

Mạnh dạng là gì

Không ít người dùng từ mạnh dạng thay vì dùng từ mạnh dạn, tuy nhiên mạnh dạng là từ dùng sai chính tả trong từ điển tiếng Việt. Trong từ điển tiếng Việt, “Mạnh dạng” không được ghi nhận

Kết luận: Mạnh dạn là từ viết đúng chính tả tiếng Việt

Một số ví dụ phân biệt mạnh dạn hay mạnh dạng

 • Phải mạnh dạn phát biểu con ạ => Đúng
 • Học sinh mạnh dạn phát biểu => Đúng
 • Nói năng mạnh dạng => Sai (Đáp án đúng là: Nói năng mạnh dạn)
 • Người mạnh dạng => Sai (Đáp án đúng là: Người mạnh dạn)
 • Mạnh dạn chuyển đổi số => Đúng
 • Phụ huynh mạnh dạn đầu tư cho con em => Đúng
 • Mạnh dạn tham gia trò chơi => Đúng
 • Mạnh dạng phê bình => Sai (Đáp án đúng là: Mạnh dạn phê bình)
 • Mạnh dạng nêu ý kiến => Sai (Đáp án đúng là: Mạnh dạn nêu ý kiến)
 • Mạnh dạng khỏi nghiệp => Sai (Đáp án đúng là: Mạnh dạn khỏi nghiệp)
 • Mạnh dạn áp dụng công nghệ thông tin => Đúng
 • Cách giúp trẻ mạnh dạng=> Sai (Đáp án đúng là: Cách giúp trẻ mạnh dạn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.